ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 173
2 ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 176
3 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 177
4 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 179
5 2022 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ МОДНЫ ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 180
6 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЦАСТ-АЛТАЙ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 181
7 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЙМГИЙН БТСГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 182
8 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЙМГИЙН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 183
9 ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 184
10 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 185
11 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 186
12 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЦЭЦЭГ СУМ ХӨШӨӨТ БАГ ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 187
13 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЦЭЦЭГ СУМ ХӨШӨӨТ БАГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 188
14 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМ ИТХ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 189
15 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 190
16 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 191
17 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 192
18 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 193
19 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 194
20 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 195
21 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 196
22 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 197
23 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 198
24 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДАРВИ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 199
25 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 200
26 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДАРВИ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 201
27 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДАРВИ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 202
28 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 9 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 203
29 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 10 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 204
30 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /БУЯНТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 205
31 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДӨРГӨН СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 206
32 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МЯНГАД СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 207
33 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ХОВД СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 208
34 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ХОВД СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 209
35 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨСТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 210
36 "ШИНЭ ХОВД БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ТӨВ САН" БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 211
37 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 163
38 ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 164
39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 167
40 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 1 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 168
41 ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 169
42 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 170
43 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 166
44 ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 80
45 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай /Ховд сумын Хүүхдийн цэцэрлэг/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 86
46 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ХОВД СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 87
47 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МЯНГАД СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 88
48 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МЯНГАД СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 89
49 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ХОВД СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 90
50 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /БУЯНТ СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 91
51 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 9 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 92
52 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /БУЯНТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 93
53 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 94
54 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /БУЛГАН СУМЫН 1 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 95
55 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДУУТ СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 96
56 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗАР/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 97
57 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ИТХ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 98
58 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 99
59 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 100
60 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 101
61 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЦЭЦЭГ СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 102
62 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДАРВИ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 103
63 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДАРВИ СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 104
64 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДАРВИ СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 105
65 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 106
66 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 107
67 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 108
68 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 109
69 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 110
70 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ИТХ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 111
71 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 112
72 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 113
73 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 114
74 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЧАНДМАНЬ СУМЫН ИТХ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 115
75 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 116
76 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЧАНДМАНЬ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 117
77 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 118
78 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДУУТ СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 119
79 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 325-Р АНГИ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 120
80 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДАРВИ СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 121
81 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ОНХСХО ЕБС-ЫН 7 ДУГААР СУРГУУЛЬ, БУЯНТ СУМЫН ЕБС, ХӨГЖИЛ ПОЛИТЕХНИК/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 122
82 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ОНХСХО БУЯНТ, ТАХИЛТ БАГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 123
83 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ОНХСХО ҮЕНЧ СУМ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 124
84 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ОНХСХО ҮЕНЧ СУМ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 125
85 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨСТ СУМ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 126
86 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДУУТ СУМ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 127
87 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЛТАЙ СУМ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 128
88 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /СУМДЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 129
89 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 130
90 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМ СОЁЛ, СПОРТЫН ТӨВ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 131
91 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 132
92 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 133
93 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 134
94 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 135
95 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /МАНХАН СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 136
96 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ХОВД СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 137
97 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 138
98 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /"ШИМ-УС" ОНӨААТҮГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 139
99 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /"ШИМ-УС" ОНӨААТҮГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 140
100 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЙМГИЙН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 141
101 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 142
102 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 143
103 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /СОЁЛЫН ХЭЛТЭС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 144
104 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЛТАЙ СУМЫН ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 145
105 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 146
106 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 147
107 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 148
108 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 149
109 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /АЙМГИЙН МУЗЕЙ//
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 150
110 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /"ШИМ-УС" ОНӨААТҮГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 151
111 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЕБ-ЫН 3 ДУГААР СУРГУУЛЬ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 152
112 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЕБ-ЫН 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 153
113 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЕБ-ЫН ПРОГРЕСС СУРГУУЛЬ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 154
114 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 155
115 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ЗЭРЭГ СУМЫН ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 156
116 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 76
117 НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДАА ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 77
118 НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДАА ДАХИН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 78
119 "ШИМ-УС" ОНӨААТҮГ-ЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-01 79
120 ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-19 74
121 ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-19 75
122 ХУРАЛДААН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-10 72
123 ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-10 73
124 ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 65
125 ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 66
126 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНД АЖИЛЛАХ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТНЫ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 71
127 ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-23 64
128 ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-08 58
129 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ДУУТ СУМЫН ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-03 53
130 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗАР/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-03 54
131 БАГИЙН ТӨВҮҮДИЙН НЭРСИЙГ БАТЛУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-03 55
132 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /"ШИНЭ ХОВД БАРУУН БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН КОРПОРАЦИ"/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-03 56
133 ДЭМЖИХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-03 57
134 ХУРАЛДААН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-21 47
135 Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-21 48
136 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-21 49
137 Төлөвлөгөө батлах тухай /"Мянган угалзат", "Ховд суврага" ОНӨААТҮГ/-ууд
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-21 50
138 Төлөвлөгөө батлах тухай / Шинэ Ховд Баруун Бүсийн хөгжлийн корпораци/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-21 51
139 Орон нутгийн өмчийн 2020 оны тооллогын дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-21 52
140 Хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай /Мөнххайрхан сумын ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-20 42
141 Хөрөнгө шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай /Мөнххайрхан сумын ЭМТ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-20 41
142 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /"Шилмэл мал"/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-20 43
143 Хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай /Үенч сумын Соёлын төв/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-20 44
144 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Жаргалант сумын 7-р цэцэрлэг/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-20 45
145 Хөрөнгө бүртгэх санал уламжлах тухай /Зэрэг сум/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-20 46
146 Хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай /Мөнххайрхан сумын ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-19 40
147 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Зэрэг сумын ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 37
148 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Мал эмнэлгийн газар/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 38
149 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Мөнххайрхан сумын Соёлын төв/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-18 39
150 Санхүүгийн талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 25
151 Аврагчдын нэрэмжит гудамж бий болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 26
152 Иргэний зөвлөл байгуулж бүрэлдэхүүнийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 27
153 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 28
154 Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 29
155 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 30
156 Хөрөнгө шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 31
157 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Жаргалант сумын ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 32
158 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Цэцэг сумын ЕБС/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 33
159 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Манхан сумын ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 34
160 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Манхан сумын ЗДТГ/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 35
161 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай /Зэрэг сумын Соёлын төв/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 36
162 Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-03 24
163 "Эхийн алдар" нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-07 20
164 Хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-07 21
165 Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-07 22
166 Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-07 23
167 "Шинэ Ховд Жаргалант ТҮК" ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, зардлын төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-04 13
168 Төлөөлөн удирдах зөвлөл байгуулах тухай /"Шим Ус", "Ховд суварга", "Мянган угалзат" ОНӨААТҮГ-ууд/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-04 14
169 Баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-04 15
170 Эрдэнэбүрэн сумын Эрүүл мэндийн төвийг А.Отгондалайн нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-04 16
171 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-04 17
172 Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-04 18
173 Нэрэмжит болгох тухай / Прогресс сургууль /
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-08 12
174 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл байгуулах тухай /"Шинэ Ховд Баруун бүсийн хөгжлийн корпораци/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-07 11
175 Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-06 10
176 Аймгийн Сонгуулийн хороог татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-05 09
177 Аймгийн хэмжээнд 2021 онд ахуйн зориулалтаар агнах зэрлэг гахайн тоо хэмжээний дээд хязгаар батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 08
178 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-31 07
179 Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-30 06
180 Стратеги, бүтцийн хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-29 05
181 Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-28 04
182 "Шинэ Ховд-Жаргалант тохижилт үйлчилгээний компани Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-27 03
183 "Шинэ Ховд Баруун бүсийн Хөгжлийн корпораци" Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-26 02
184 Аймгийн 2021 оны нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-25 01

www.khural.mn-д ямар чиглэлийн мэдээ оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 23
9 / 39%
8 / 35%
3 / 13%
3 / 13%