ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Санал асуулга (10)

Орон нутагт таны санааг их зовоож буй асуудлууд юу байна вэ? (104 нийт санал)
Гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулахын тулд юуг илүү анхаарч ажиллавал хэрэгтэй вэ? (10 нийт санал)
Та үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхээ эдэлж чадаж байна уу? (23 нийт санал)
ОНХС-ийн хөрөнгийг аль салбарт түлхүү зарцуулах шаардлагатай вэ? (22 нийт санал)
Орон нутагт худалдан авах ажиллагаа хэр шударга явагдаж байна гэж бодож байна вэ? (20 нийт санал)
Сумдууд