ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн


Рэнцэндорж Цэцэгжаргал

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Сумжав Батцэцэг

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Батжаргал Даваадорж

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Адууч Түмэндэлгэр

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Ганбат Бадамсүрэн

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Гантөмөр Буянт

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Олонбаяр Очирбат

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Наранцогт Гэрэлмаа

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн