ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно

ЗЭРЭГ СУМЫН ГХУСАЗСЗ 2023 ОНД 16 АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

2023-02-09

Аймгийн Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд хамтран Зэрэг сумын зөвлөлийн гишүүдэд урьдчилан сэргийлэх ажлын арга барилыг өөрчилж, орчин үеийн шинэ чиг хандлагад нийцүүлэн судалгаанд үндэслэн зохион байгуулах чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.
Зэрэг сумын ГХУСАЗСЗ-өөс 2023 онд 3 бүлэгт 16 ажил арга хэмжээг хийхээр төлөвлөсөн байна.
Мөн Гэмт, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар “Нэг байгууллага-Нэг арга хэмжээ” аяныг зохион байгуулж, сумынхаа төрийн байгууллагын ажилтан нэг бүрийг хамруулан тэднээр дамжуулан гэр бүл, эргэн тойрны хүмүүст мэдээлэл хүргэх байдлаар нөлөөллийн ажил хийхээр төлөвлөжээ. Ингэснээр гэмт, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд хүн бүрийн оролцоо нэмэгдэж, мэдээлэлтэй болох сайн талтай гэж үзэж байна.

www.khural.mn-д ямар чиглэлийн мэдээ оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 23
9 / 39%
8 / 35%
3 / 13%
3 / 13%