ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно

ДАРВИ СУМЫН ГХУСАЗСЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

2023-02-07

Аймгийн ГХУСАЗСЗ энэ онд сумдын салбар зөвлөлрүү чиглэсэн олон талт ажил, арга хэмжээг хийхээр төлөвлөсөн.
Энэ хүрээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, Прокурорын газар, Тагнуулын газрын алба хаагчид Дарви сумын ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүдэд урьдчилан сэргийлэх ажлын арга барилыг өөрчилж, орчин үеийн шинэ чиг хандлагад нийцүүлэн судалгаанд үндэслэн зохион байгуулах чиглэлээр мэдээлэл хийлээ.
Мөн сумын салбар зөвлөлийн 2023 оны ажлын төлөвлөгөө боловсруулахтай холбоотой арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

www.khural.mn-д ямар чиглэлийн мэдээ оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 23
9 / 39%
8 / 35%
3 / 13%
3 / 13%