ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно

Цэцэг сумын ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүдэд сургалт хийлээ

2023-02-06

Ховд аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл (ГХУСАЗСЗ)-ийн гишүүн байгууллагуудын хамтарсан ажлын хэсэг Цэцэг суманд ажиллаж байна.
Сумдын салбар зөвлөлийн ажлыг сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлын арга барилыг өөрчилж, орчин үеийн шинэ чиг хандлагад нийцүүлэн судалгаанд үндэслэн зохион байгуулах чиглэлээр Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, Прокурорын газар, Тагнуулын газрын алба хаагчид мэдээлэл хийлээ.
Мөн сумын салбар зөвлөлийн 2023 оны ажлын төлөвлөгөө боловсруулахтай холбоотой арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

www.khural.mn-д ямар чиглэлийн мэдээ оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 23
9 / 39%
8 / 35%
3 / 13%
3 / 13%