ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Чойсүрэн
Уранчимэг
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

 • 1983 - 1993 Цэцэг сумын сургууль
 • 1993 - 1996 Завхан аймгийн ЭЗК
 • 2000 - 2002 СЭЗДС
 • 2006 - 2007 Эрдэм Оюу ДС
 • 2006 - 2014 ММНБИ

Туршлага

 • 1996 - 2002 Цэцэг сумын ЗДТГ-ын халамжийн байцаагч, ерөнхий санхүүч
 • 2002 - 2005 Аймгийн ХЭА-нд Ерөнхий нягтлан
 • 2005 - 2012 Аймгийн ХХҮХ-ийн ерөнхий нягтлан
 • 2012 - 2015 Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст ерөнхий нягтлан
 • 2015 - 2016 Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

Гадаад хэл

 • Орос хэл, Англи хэл

Имэйл

Сумдууд