ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Пүрэв
Улаанхүү
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1976 - 1984 Дөргөн сумын 8 жилийн сургууль
  • 1985 - 1987 10 жилийн 1-р сургууль
  • 1987 - 1994 АУИС
  • 2003 - 2005 ЭНЭШТ
  • 2005 - 2006 ХСҮТ
  • 2006 - 2006 ЭНЭШТ

Туршлага

  • 1995 - 2000 Дөргөн сумын Хүн эмнэлгийн эрхлэгч их эмч
  • 2000 - 2005 Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
  • 2005 - БОЭТ-ийн их эмч

Гадаад хэл

  • Орос хэл

Имэйл

Сумдууд