ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Даваа
Цэрэнбадам
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1989 - 1998 Ерөнхий боловсролын сургууль
  • 1999 - 2005 ЭМШУИС

Туршлага

  • 2005 - 2007 Үенч сумын ЭМТ-д их эмч
  • 2007 - БОЭТ-ийн Мэс заслын тасгийн их эмч
  • 2014 - БОЭТ-ийн Мэс заслын тасгийн Эрхлэгч эмч

Гадаад хэл

Сумдууд