ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Лхагвасүрэн
Цэнд-Аюуш
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1984 - 1994 Буянт сумын сургууль
  • 1994 - 1998 ХоИС

Туршлага

  • - Мөнххайрхан сумын сургуулийн нийгмийн ажилтан
  • - Мөнхайрхан сумын сургуулийн хими-биологийн багш

Гадаад хэл

  • Орос хэл, Англи хэл
Сумдууд