ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Түдэв
Баярсайхан
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1972 - 1980 Мөст сумын 8 жилийн сургууль
  • 1980 - 1982 Манхан сумын 10 жилийн сургууль
  • 1982 - 1984 Говь-Алтайн АУДС
  • 2000 - 2004 Хантайшир дээд сургууль

Туршлага

  • 1984 - 1985 Мөст сумын Эмнэлэгт бага эмч
  • 1985 - 1988 ХБаДЦ-т байлдагч
  • 1988 - 1991 Ховд аймгийн Буянт сумын МХЗЭ-ийн хорооны дарга
  • 1991 - 1993 Ховд аймгийн Буянт сумын Залуус хоршооны дарга
  • 1993 - 2008 Хувийн бизнес
  • 2009 - "Мөст цэвэрлэг булаг" ХХК-ийн захирал

Имэйл

Сумдууд