ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Ганбат
Бадамсүрэн
ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Боловсрол

  • 1996 - 2006 Жаргалант сумын 3-р сургууль
  • 2006 - 2010 Монгол улсын их сургууль
  • 2012 - 2013 Ховд их сургууль

Боловсрол зэрэг

Туршлага

  • 2013 - 2018 Ховд их сургууль сургалтын албаны арга зүйч
  • 2018.12 - Ховд аймгийн ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Имэйл

Сумдууд