ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Лхагвацэрэн
Бадамхорлоо
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1982 - 1992 3-р 10 жилийн сургууль
  • 1993 - 1999 АУИС
  • 2003 - 2005 ЭМШУИС-МДИ

Туршлага

  • 1999 - 2008 Мянгад сумын Хүн эмнэлэгт Эрхлэгч их эмч
  • 2008 - БОЭТ-д Амбулаторийн их эмч

Гадаад хэл

  • Орос хэл, Англи хэл

Имэйл

Сумдууд