ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Төмөрбаатар
Баатарзориг
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1989 - 2000 Чандмань сумын сургууль
  • 2000 - 2004 Ховд-Эрдэм ДС
  • 2006 - 2007 Удирдлагын академи

Туршлага

  • 2005 - 2007 Ховд хотын Захирагчийн ажлын албаны ахлах түшмэл
  • 2007 - 2013 Ховд хотын Захирагчийн ажлын албаны дарга
  • 2013 - Аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал

Гадаад хэл

  • Англи хэл
Сумдууд