ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Дуламсүрэн
Баасандорж
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1983 - 1991 1-р 8 жилийн сургууль
  • 1991 - 1993 10 жилийн 2-р сургууль
  • 1996 - 2000 МУИС-ийн ФЭС

Туршлага

  • 2000 - 2003 Улаанбаатар хотын УЖУОШХ-д техникч
  • 2003 - 2005 Аймгийн УЦУОША-д инженер
  • 2005 - 2012 Аймгийн УЦУОША-ны дарга
  • 2012 - Жаргалант сумын Засаг дарга

Имэйл

Сумдууд