ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Маамуу
Ганзориг
ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч
Сумдууд